Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

„Angielski razem z PWSZ w Chełmie”

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Szczegóły projektu:

Oś Priorytetowa 12

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Priorytet inwestycyjny 10III

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Działanie 12.3

Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

podniesienia kompetencji językowych mieszkańców miasta Chełm oraz gminy Chełm, w okresie od 1.07.2016 do 31.07.2017.

Grupa docelowa:

osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej; pracujące / nieaktywne zawodowo / bezrobotne lub uczące się, zamieszkujące miasto Chełm i gminę Chełm, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu j. angielskiego.

Główne działania podejmowane w ramach projektu:

przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z j. angielskiego na poziomie A1 /A2 wraz z zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym PEARSON PTE GENERAL i wydaniem certyfikatu.

Budżet projektu:

205 778, 55 zł

Rozkłady zajęć:

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy