Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

7 grudnia 2021
Wyróżnione

Porozumienie PWSZ w Chełmie z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie

6 grudnia 2021 roku 2021 roku w siedzibie PWSZ w Chełmie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie.

Umowę z ramienia Uczelni podpisał JM Rektor, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, a w imieniu Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie Dyrektor Agata Bartkiewicz oraz Z-ca Dyrektora Jacek Jarmuła.

Przedmiotem porozumienia jest m.in. wymiana doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych pomiędzy pracownikami PWSZ w Chełmie a pracownikami Szkoły, współpraca w opracowaniu programów nauczania w ścieżkach kształcenia ukierunkowanych na specjalności lotnicze, a także w opracowaniu programów oraz tematyki szkoleń specjalistycznych, przeznaczonych dla pracowników bądź studentów PWSZ w Chełmie lub pracowników Szkoły, a także współdziałanie w ich organizacji i realizacji.

Ponadto w ramach porozumienia strony zadeklarowały współdziałanie w ramach projektów naukowo-badawczych lub celowych.

PWSZ w Chełmie umożliwi uczniom i pracownikom Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie dostęp do bazy dydaktycznej, niezbędnej do realizacji niniejszego porozumienia.

Podobne aktualności