Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

15 listopada 2023
Aktualności UczelniWspółpraca

Porozumienie o współpracy z Recykl Organizacja Odzysku S.A.

W dniu 8 listopada 2023 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie reprezentowana przez JM Rektora – prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusza Tofila podpisała porozumienie o współpracy z Recykl Organizacja Odzysku S.A. reprezentowana przez Dyrektora Oddziału  w Chełmie – Grzegorza Karnickiego.

Celem niniejszego Porozumienia jest rozwijanie i pogłębianie wzajemnej współpracy, rozszerzanie osiągnięć, zapewnienie wysokiego poziomu studiów i rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych oraz zapewnienie wymiany doświadczeń.

Podstawowym obszarem aktywności spółki Grupa RECYKL S.A. jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą odbiór zużytych opon, produkują granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podobne aktualności