Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

10 marca 2022
Katedra SlawistykiAktualności Uczelni

Pomocne podstawowe zwroty w języku ukraińskim

Dzień dobry – добрий день             [dobryj deń]

Dobry wieczór – добрий вечір        [dobryj weczir]

Cześć – привіт                                  [prywit]

Do widzenia – до побачення           [do pobaczennia]

Dobranoc – на добраніч                  [na dobranicz]

 

Proszę – будь ласка [bud’ łaska], прошу [proszu]

Dziękuję – дякую [djakuju]

Proszę bardzo. Nie ma za co – Прошу дуже. Нема за що! [Proszu duże. Nema za szczo]

Dziękuję bardzo – щиро дякую [szczyro djakuju]

 

 

Przepraszam – перепрошую / вибач(те) [pereproszuju| wybacz(te)]

Nic nie szkodzi – нічого/ нічого страшного [niczoho | niczoho strasznoho]

 

Proszę powtórzyć / powtórz – будь ласка, повторіть / повтори

[bud’ łaska, powtorit’ | powtory]

niestety – на жаль [na żal]

nie rozumiem – не розумію [ne rozumiju]

Proszę mówić / mów wolniej – будь ласка, говоріть/ говори повільніше

[bud’ łaska, howorit’ | howory powilnisze]

Możesz powtórzyć / może pan, pani powtórzyć

ти міг би повторити / ви могли б повторити

[ty mih by powtoryty | wy mohlyb powtoryty]

 

Tak – так [tak]

Nie – ні [ni]

 

Imię – ім’я                                        [imja]

Nazwisko – прізвище                       [prizwyszcze]

Jak się nazywasz – як тебе звати    [jak tebe zwaty]

Jak masz na imię  – як тебе звати   [jak tebe zwaty]

Jak masz na nazwisko – як твоє прізвище [jak twoje prizwyszcze]

 

Nazywam się ……….. – мене звати [mene zwaty ……]

Jestem nauczycielem – я вчитель/ вчителька [ja wczytel /wczytelka]

 

Będę uczyć was języka polskiego

буду вчити вас польської мови [budu wczyty was polśkoji mowy]

 

Jak się nazywa twoja mama / tato

Як звати твою маму / тата [jak zwaty twoju mamu / tata]

 

Moja mama/ tato nazywa się

Мою маму/ мого тато звати …….. [moju mamu/ moho tata zwaty]

 

Gdzie jest twoja mama / tato

Де твоя мама/ тато [de twoja mama tato]

 

 

Ile masz lat – скільки тобі років     [skilky tobi rokiw]

Mam 11 lat – мені одинадцять років [meni odynadciat’ rokiw]

 

Gdzie mieszkasz (w Ukrainie) – де живеш (в Україні) [de ty żywesz (w Ukraini)]

Mieszkam w Kijowie – я живу в Києві [ja żywu w Kyjewi]

 

Do której klasy chodzisz – з якого ти класу [z jakoho ty klasu]

Uczę się w pierwszej, drugiej….jedenastej klasie Я навчаюсь в першому, другому…, одинадцятому класі

[Ja nawczajuś w persz-omu, druh-omu, …. odynadciatomu klasi]

 

Pierwszy,                  pierwsz-a,                  pierwsz-e,                  pierws-i piewsz-e

перш-ий [perszyj]      перш-a [persza]         перш-е [persze]         перш-і [perszi]

Drugi – другий [druhyj]

Trzeci – третій [tretij]

Czwarty – четвертий [czetwertyj]

Piąty – п’ятий [pjatyj]

Szósty – шостий [szostyj]

Siódmy – сьомий [śomyj]

Ósmy – восьмий [wośmyj]

Dziewiąty – дев’ятий [dewjatyj]

Dziesiąty  – десятий [desiatyj]

Jedenasty – одинадцятий [odynadciatyj]

 

Czy masz telefon – в тебе є телефон [w tebe je telefon]

Jaki masz numer telefonu – Який твій номер телефону [jakyj twij nomer telefonu]

Zapisz mój numer – Запиши мій номер [Zapyszy mij nomer]

Zadzwonię – задзвоню пізніше [zadzwoniu piznisze]

Zadzwoń – задзвони [zadzwony]

Oddzwonię – передзвоню [peredzwoniu]

Oddzwoń – передзвони [peredzwony]

 

jeden – один [odyn]

dwa – два [dwa]

trzy – три [try]

cztery – чотири [czotyry]

pięć – п’ять [pjat’]

sześć – шість [szist’]

siedem – сім [sim]

osiem – вісім [wisim]

dziewięć – дев’ять [dewjat’]

dziesięć – десять [desjat’]

jedenaście – оди-надцять [ody-nadciat’]

dwanaście – два-надцять [dwanadciat’]

trzynaście – три-надцять [trynadciat’]

Podobnie tworzą się pozostałe liczebniki główne do 19 – дев’ятнадцять [dewjatnadciat’]

dwadzieścia – двадцять [dwadciat’]

trzydzieści – тридцять [trydciat’]

czterdzieści – сорок [sorok]

pięćdziesiąt – п’ятдесят [pjatdesiat]

sześćdziesiąt – шістдесят [szistdesiat]

siedemdziesiąt – сімдесят [simdesiat]

osiemdziesiąt – вісімдесят [wisimdesiat]

dziewięćdziesiąt – дев’яносто [dewjanosto]

sto – сто [sto]

 

wczoraj – вчора [wczora]

dzisiaj – сьогодні [siohodni]

jutro – завтра [zawtra]

teraz – зараз [zaraz]

później – пізніше [piznisze]

godzina – година [hodyna]

minuta – хвилина [chwyłyna]

 

za godzinęчерез(за) годину [czerez/za hodynu]

za tydzień – через тиждень [czerez tyżdeń]

za miesiąc – через місяць [czerez misiac’]

 

Dokąd idziesz – куди ідеш [Kudy idesz]

Dokąd jedziesz – куди їдеш [Kudy jidesz]

 

Zostań tu / tam – залишись тут / там [załyszyś tut | tam]

Poczekaj chwilkę – почекай хвилинку [poczekaj chwylynku]

 

dzień – день [deń]

noc – ніч [nicz]

wieczór – вечір [weczir]

rano – ранок [ranok]

 

Dni tygodnia – дні тижня [dni tyżnia]

poniedziałek / w poniedziałek – понеділок / в понеділок [ponediłok | w ponediok]

wtorek – вівторок [wiwtorok]

środa – середа  [sereda]

czwartek – четвер [czetwer]

piątek – п’ятниця [pjatnycia]

sobota – субота [subota]

niedziela – неділя [nedila]

 

Zaimki osobowe

ja – я [ja]

ty – ти [ty]

on, ona, ono – він, вона, воно [win, wona, wono]

my – ми [my]

wy – ви [wy]

oni (one) – вони [wony]

 

Zaimki wskazujące

ten – цей, той [cej]

ta – ця, та [cia]

to – це, те [ce]

ci, te – ці, ті [ci, ti]

tam – там [tam]

tu – тут [tut]

 

Zaimki pytające

Kto – хто [chto]

Co – що [szczo]

Jaki, jaka, jakie, jacy, jakie – який, яка, яке, які  [jakyj, jaka, jake, jaki]

Jak – як [jak]

Komu – кому [komu]

Kogo – кого [koho]

Dlaczego – чому [czomu]

Gdzie – де [de]

Kiedy – коли [koły]

Dokąd – куди [kudy]

Skąd – звідки [zwidky]

Który, która, które, którzy – котрий, котра, котре, котрі [kotryj, kotra, kotre, kotri]

 

Co to jest ?– що це [szczo ce?]

Kto to jest ?– хто це [chto ce?]

 

To jest …… – це – ……  [ce…..]

 

Kim jesteś – Ти хто? [Ty chto?]

Jestem nauczycielką / nauczycielem – Я вчителька / вчитель [Ja wczytelka / wczytel]

Jestem uczniem / uczennicą  – Я учень – учениця [Ja uczeń / uczenycia]

 

tak / nie – так / ні [tak / ni]

 

matka – мама [mama]

ojciec – батько [bat’ko]

córka – дочка [doczka]

syn – син [syn]

brat – брат [brat]

siostra – сестра [sestra]

babcia – бабуся [babusia]

dziadek – дідусь [diduś]

 

ja jestem – я є [ja je]

ty jesteś – ти є [ty je] …………

dla wszystkich form osobowych (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni) ta sama forma „być” w czasie teraźniejszym – є [je]

 

ja będę / nie będę – я буду / не буду [ja budu / ne budu]

ty będziesz / nie będziesz – ти будеш / не будеш [ty budesz / ne budesz]

on, ona, ono będzie – він, вона, воно буде [win, wona, wono bude]

my będziemy – ми будемо [my budemo]

wy będziecie – ви будете [wy budete]

oni będą – вони будуть [wony budut’]

 

ja mam – я маю [ja maju]

ty masz – ти маєш [ty majesz]

on, ona, ono ma – він, вона, воно має [win, wona, wono maje]

my mamy – ми маємо [my majemo]

wy macie – ви маєте [wy majete]

oni mają – вони мають [wony majut’]

 

W czym mogę pomóc? – в чому можу допомогти? [w czomu możu dopomohty?]

Czy możesz mi pomóc? – можеш мені допомогти? [możesz meni dopomohty?]

Czy możesz to zapisać? – можеш це записати? [możesz ce zapysaty?]

Dziękuję za pomoc – дякую за допомогу [djakuju za dopomohu]

Nie mówię dobrze po ukraińsku / po polsku – я не володію добре українською / польською

[ja ne wołodiju dobre ukrajińskoju / polśkoju]

 

Dane osobowe – персональні дані [personalni dani]

Imię – ім’я [imja]

Nazwisko – прізвище [prizwyszcze]

Imię ojca – ім’я батька [imja bat’ka]

Imię matki ім’я матері [imja materi]

Nazwisko panieńskie matki – дошлюбне прізвище матері [doszlubne prizwyszcze materi]

data urodzenia – дата народження [data narodżennia]

miejsce urodzenia – місце народження [misce narodżennia]

obywatelstwo – громадянство [hromadiaństwo]

mężczyzna – чоловік / мужчина [czołowik / mużczyna]

kobieta – жінка [żinka]

dziecko – дитина [dytyna]

adres – адреса [adresa]

wykształcenie – освіта [oswita]

zawód – професія [profesia]

stan cywilny – сімейний стан [simejnyj stan]

Tabela różnic fonetycznych i graficznych

Ukraińska litera

i głoska

Rosyjski

odpowiednik

Polski

odpowiednik

Uwagi dotyczące  wymowy
A, a A,a A,a
Б, б Б, б B, b
B, в B, в W, w
Г, г Brak H, h Czytaj jak h dźwięczne, w opozycji do ch bezdźwięcznego
Ґ, ґ Г, г G, g Czytaj jak rosyjskie G, g
Д, д Д, д D, d
Е, е Э, э E, e Czytaj jak polskie E, e

NIE CZYTAJ JAK ROSYJSKIE JE!

Є, є Е, е Je, je Czytaj jak rosyjskie Je, je
Ж, ж Ж, ж Ż, ż
З, з З, з Z, z
и ы y Czytaj jak polskie y.

NIE CZYTAJ JAK ROSYJSKIE I, i!

І, і И, и I, i Czytaj jak polskie I, i
Ї, ї Brak Ji, ji Czytaj jako Ji, ji
Й, й Й, й J, j  
К, к К, к K, k  
Л, л Л, л Ł, ł  
М, м М, м M, m  
Н, н Н, н N, n  
О, о О, о O, o  
П, п П, п P, p  
Р, р Р, р R, r  
С, с С, с S, s  
Т, т Т, т T, t  
У, у У, у U, u  
Ф, ф Ф, ф F, f  
Х, х Х, х Ch, ch Czytaj jak polskie ch
Ц, ц Ц, ц C, c
Ч, ч Ч, ч Cz, cz Czytaj twardo! jak polskie cz, raczej bez zmiękczenia
Ш, ш Ш, ш Sz, sz Czytaj twardo! jak polskie sz, raczej bez zmiękczenia
Щ, щ Щ, щ Szcz, szcz Czytaj twardo! jak polskie szcz, raczej bez zmiękczenia
ь ь znak miękki
Ю, ю Ю, ю Ju, ju
Я, я Я, я Ja, ja  
ъ APOSTROF OZNACZA ROZDZIELNĄ WYMOWĘ

Podobne aktualności

Katedra Slawistyki

26 paź 2023

Seminarium glottodydaktyczne

20 października 2023 r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Nowych Depułtyczach odbyło się seminarium metodyczne "Aktu...

czytaj dalej