Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

O Ochronie Danych Osobowych w PANS w Chełmie

Szanowni Państwo,

Zapewne słyszeliście o RODO?!!! RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” a będą obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie może przetwarzać Państwa dane osobowe.

Co to dla Was oznacza?

Po pierwsze i najważniejsze – nic nie musicie robić.

Po drugie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie wdrożyła przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Wasze dane. Możecie korzystać z wielu nowych praw.

Dzięki RODO każdy z Was ma prawo:

 • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy,
 • poprawić swoje dane – gdyby były w nich błędy
 • przenieść swoje dane tam, gdzie będzie chciał,
 • ograniczyć przetwarzanie swoich danych,
 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych – gdy je wyraziliście,
 • zostać zapomnianym,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 • gdy wyraziliście na to zgodę,
 • gdy wykonujemy umowę,
 • gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. kodeks pracy, prawo o szkolnictwie wyższym,
 • gdy wymaga tego Nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. zapewnianie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa  i ochrony mienia).

Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Chroniąc Państwa dane Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie nie udostępnia podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku gdy powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych w swoim imieniu;

Stosując RODO, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie:

 • przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu
 • przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie i potrzebne
 • dba, by Twoje dane były  aktualne, rzetelne, prawdziwe
 • chroni  dane, zapewniając ich poufność.

Wizja prywatności

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wiemy, że prywatność jest cenną wartością. Jest to prawo do poszanowania Państwa danych osobowych. które podlegają szczególnej ochronie. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie respektujemy Państwa uprawnienia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Administrator danych osobowych: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie z siedzibą przy ulicy Pocztowej 54 w Chełmie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor czuwa nad tym, aby przestrzegać wszystkich reguł związanych z ochroną danych osobowych. Inspektor chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem mail: iod@panschelm.edu.pl