Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Polityka antymobbingowa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Koordynator ds. mobbingu i Komisja Antymobbingowa

Kontakt do Koordynatora ds. mobbingu:

Edyta Mikulska – emikulska@panschelm.edu.pl
Tel. 82-565-39-99

Koordynator ds. mobbingu

osoba powołana przez Rektora PANS w Chełmie w szczególności do:

  • przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia wstępnego postępowania wyjaśniającego w sprawach mobbingu;
  • podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w PANS w Chełmie.

Zakres zadań koordynatora oraz procedurę w przypadku wystąpienia mobbingu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie określa Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Zgłoszenia:

Każdy pracownik, który uzna, że doświadczył jakiejkolwiek formy działań lub zachowań mogących nosić znamiona mobbingu lub będący świadkiem sytuacji noszących znamiona mobbingu, uprawniony jest do złożenia zgłoszenia, dotyczącego takiego działania lub zachowania.  Wzór zgłoszenia.

Zgłoszenie składa się w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem do Koordynatora ds. mobbingu. Zgłoszenie może być złożone również w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na wskazany przez Koordynatora ds. mobbingu adres e-mail.

Jeśli okoliczności nie uprawdopodobniają wystąpienia mobbingu, Koordynator może w szczególności:

  1. podjąć działania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu np. w trybie spotkania wyjaśniającego z udziałem stron oraz pracodawcy;
  2. uznać zgłoszenie za nieuzasadnione, informując o tym Rektora Uczelni.

Jeżeli Koordynator ds. mobbingu po wstępnym zbadaniu zgłoszenia uzna, że opisaną sytuację można uznać za mobbing, przekaże sprawę do Komisji Antymobbingowej.

Komisja Antymobbingowa:

Informacja na temat Komisji Antymobbingowej – Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej.