Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Polityka antykorupcyjna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

KAŻDA OSOBA W PRZYPADKU:

 1. stwierdzenia wystąpienia czynu będącego zachowaniem korupcyjnym lub zagrożeniem korupcyjnym w PANS w Chełmie;
 2. bycia świadkiem zachowania o znamionach korupcji w PANS w Chełmie;
 3. stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów;
 4. otrzymania informacji o wystąpieniu w PANS w Chełmie czynu będącego zachowaniem korupcyjnym, zagrożeniem korupcyjnym lub zachowaniem o znamionach korupcji;
 5. otrzymania informacji o innych zdarzeniach niezgodnych z prawem,
  1. powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt Rektorowi, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, a w przypadku gdy powyższe dotyczy przełożonego, bezpośrednio Rektorowi na podstawie :
  2. wypełnić formularz o nazwie „zgłoszenie informacji o…..” online
   lub „zgłoszenie informacji o przyjęciu korzyści”, online,
   który automatycznie zostanie przesłany do osoby zajmującej się polityką antykorupcyjną (ablazucka@panschelm.edu.pl),
   lub
  3. wysłać list pocztą tradycyjną na adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, PWSZ w Chełmie (z dopiskiem „do rąk własnych Rektora PWSZ w Chełmie”).

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI:

 1. Prawnokarna konwencja o korupcji z dnia 27 stycznia 1999 r.
 2. Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 listopada 1999 r.
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.),
 4. Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
 5. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 6. Zarządzenie nr 87/2018 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nnauczyciela Akademickiego  PWSZ w Chełmie.
 7. Zarządzenie nr 26/2021 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie,
 8. Zarządzenie nr 27/2021 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

PUBLIKACJE CBA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI:

 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne – Publikacje w języku polskim
 2. https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl – bezpłatne szkolenie e-learningowe w zakresie antykorupcji.