Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

8 czerwca 2022
Instytut Nauk Medycznych

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”

31 maja 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”.  Jej organizatorami byli Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Celem spotkania była debata naukowa wokół aktualnych problemów zdrowia i choroby oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktyki zawodowej.

Komitetowi Naukowemu przewodniczyli dr n. med. Hubert Słodzińskidr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli dr n. med. Wiesław Fideckidr n. med. Paweł Jerzak. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie.

Konferncję rozpoczeła sesja plenarna. Debatę zainaugurowała dr n. o zdr. Grażyna Wójcik (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny), która wygłosiła referat „Pielęgniarki z Ukrainy szansą i wyzwaniem dla decydentów polskiego systemu opieki zdrowotnej”.

Następnie wykład pt. „Quo vadis dentist” – dokąd zmierza stomatologia w XXI wieku, przedstawił dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. UM Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, p.o. kierownik Pracowni Stomatologii Przedklinicznej Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Trzeci referat w tej sesji,  pt. „Wyzwania i bariery w zakresie organizacji i finansowania opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce” wygłosił dr n. ekon. Rafał Iwański, Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać w sumie 110 wystąpień w formie referatów oraz e-posterów. Prezentowane one były w trakcie siedmiu sesji równoległych. Śledziło je ponad 350 uczestników z całego kraju, m.in. z uczelni ze Szczecina, Warszawy, Lublina, Przemyśla, Tarnobrzegu, Kielc, Rzeszowa, Płocka, Torunia, Bydgoszczy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Nowego Sącza, Głogowa, Olsztyna.

Podczas Konferencji efekty swoich poszukiwań naukowych zaprezentowali także studenci kierunku Pielęgniarstwo PANS w Chełmie, zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Byli to członkowie Studenckiego Koła Naukowego Nauk Medycznych, którym kieruje  mgr Monika Szarkowska Skiba oraz Studenckiego Koła Naukowego Symulacji Medycznej, którym kieruje dr n. med. Paweł Węgorowski.

Uczestnicy debaty mieli możliwość wymiany poglądów, merytorycznej dyskusji oraz prezentacji wyników swoich badań. Wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania i różnorodność ujęcia zagadnień szczegółowych.

Podobne aktualności