Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

16 grudnia 2022
Aktualności UczelniInstytut Nauk Medycznych

Ogólnopolska Studencka Konferencji „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”

Podsumowanie Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego

14 grudnia 2022 roku w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”.  

Celem spotkania była debata naukowa i wymiana doświadczeń w kontekście wieloaspektowego podejścia do człowieka i jego problemów w zdrowiu i w chorobie. Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili studentów wszystkich kierunków sprawujących interprofesjonalną opiekę nad człowiekiem.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie.

Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczyli Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie – dr n. o zdr. Aneta Kościołek oraz  dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. UM w Lublinie. Na czele Komitetu Organizacyjnego stali dr n. o zdr. Aneta Kościołek, dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. UM w Lublinie oraz dr n. med. Wiesław Fidecki, prof. UM w Lublinie.

Debatę zainaugurowała dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz (Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego), która wygłosiła referat „Zespół terapeutyczny w praktyce klinicznej”.

Uczestnikami konferencji były osoby z całego kraju – pracownicy naukowi, studenenci i absolwenci uczelni m.in. z Poznania, Warszawy, Lublina, Łodzi, Krakowa, Rabki-Zdroju, Zabrza, Rzeszowa, Zamościa, Płocka, Ciechanowa, Nowego Targu, Katowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu, Radomia, Jarosławia, Przemyśla, Włocławka, Łomży, Kielc. Uczestnicy konferencji wysłuchali w sumie prawie 160 wystąpień w formie referatów oraz e-posterów. Prezentowane one były w trakcie sześciu sesji równoległych.

Podczas Konferencji efekty swoich poszukiwań naukowych zaprezentowali także studenci kierunku Pielęgniarstwo PANS w Chełmie, zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich wystąpienia dotyczyły m.in. jakości życia pacjentów dotkniętych różnymi jednostkami chorobowymi (niewydolność serca,  dyskopatia lędźwiowa, choroby onkologiczne i in.), postaw studentów wobec pacjentów geriatrycznych czy wyobrażeń studentów pielęgniarstwa na temat przyszłego miejsca pracy w zderzeniu z rzeczywistością szpitalną.

Część wystąpień powstała w ramach prac prowadzonych w Studenckim Kole Naukowym Nauk Medycznych, którym kieruje mgr Monika Szarkowska Skiba.

Uczestnicy debaty mieli możliwość prezentacji wyników swoich badań oraz wymiany poglądów. Wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania i różnorodność ujęcia zagadnień szczegółowych. Uznali, iż był to dobrze zainwestowany czas, który przysłużył się poszerzeniu wiedzy i wymianie cennych doświadczeń.

Podobne aktualności