Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

3 lutego 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Legia Akademicka zaprasza!

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy jeszcze w trakcie nauki chcą odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia: część teoretyczną, realizowaną przez Uczelnię w obszarze modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin, oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) realizowaną przez centra i ośrodki szkolenia Ministerstwa Obrony Narodowej w wymiarze 21 dni.

Warunkiem przystąpienia do, realizowanego przez uczelnię, modułu podoficerskiego jest odbycie 28 dniowego szkolenia podstawowego we wskazanym, przez właściwe terytorialnie Wojskowe Centrum Rekrutacyjne, centrum lub ośrodku szkolenia podległym Ministerstwu Obrony Narodowej bądź jednostce wojskowej.

Do projektu przystąpić mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich zarówno uczelni publicznej jak i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie. Wnioski mogą składać również studenci innych uczelni, jeżeli wybiorą jako miejsce szkolenia Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie.

Zajęcia teoretyczne realizowane będą od marca do maja 2023 roku.
Zgłoszenia chętnych do udziału w programie można przesyłać do dnia 07.02.2023 r. na adres: asolowiej@panschelm.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Legii Akademickiej można uzyskać u koordynatora projektu mgr. Adama Sołowieja.
IMiI pok. 214, ul. Pocztowa 54 budynek C.
e-mail: asolowiej@panschelm.edu.pl.

Podobne aktualności