Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny – edycja IV

28 kwietnia maja 2023 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm zakończyły ocenę prac w IV Ogólnopolskim Konkursie na esej geopolityczny. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach – studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Laureaci Konkursu (miejsca 1-3 oraz wyróżnieni) uzyskali kwalifikację do II etapu VI  Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

 

Laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii STUDENT zostali:

 1. miejsce  – Hanna Szymerska – Uniwersytet Jagielloński (prawo)
 2. miejsce  – Bartłomiej Zadworny – Uniwersytet Zielonogórski (politologia)
 3. miejsce  – Kamil Kłyszejko – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (bezpieczeństwo narodowe)

wyróżnienia:

 •  Karolina Brysiak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • Jakub Gąsiorowski – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (stosunki międzynarodowe)

 

Laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii UCZEŃ zostali:

 1. miejsce – Aleksander Bohatkiewicz – IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze
 2. miejsce  – Patryk Kral – I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
 3. miejsce  – Jakub Zgłobicki – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 wyróżnienia:

 • Mikołaj Mrozek – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Kamil Ogłaza – III Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku

 

Każda z prac została poddana ocenie przez dwóch recenzentów. Prace były również badane pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Konkursowi patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju.

Gratulujemy laureatom i uczestnikom

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny - edycja IV

pod honorowym patronatem

JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PANS w Chełmie
oraz
Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PANS w Chełmie

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

Adresaci konkursu

 • uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych
 • studenci

Zasady konkursu

Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:
 • Zakończenie wojny na Ukrainie – scenariusze, zwycięzcy, przegrani
 • Agresja Rosji na Ukrainę – czy to starcie cywilizacji?
 • Węgierska geopolityka AD 2023. W co gra Viktor Orban?
 • Czy starcie ChRL-USA na Pacyfiku jest nieuniknione ?
 • Problemy środowiskowe a dalszy rozwój Chińskiej Republiki Ludowej
 • Wojna to pokój – o imperializmie we współczesnym świecie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane drukiem  i nie przedkładane w innych konkursach. Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 60 osób (łącznie w kategorii uczniowie/studenci). Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Terminy

Eseje wraz ze kartą zgłoszeniową należy przesłać: Rozstrzygnięcie konkurs: najpóźniej 28 kwietnia 2023 r.

Wytyczne edytorskie

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu. Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wraz z  esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3). Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.

Komisja Konkursowa

 • dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie;
 • dr Jurij Hajduk – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych;
 • dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PANS – członek Rady Naukowej PTG;
 • dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG – sekretarz;
 • dr Magdalena Kawa – opiekunka Studenckiego Koła Naukowego SM;
 • mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG

Nagrody

Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie w kategorii uczniowie/studenci) nagrody rzeczowe i książkowe. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, określoną przez  Komisję Konkursową. 10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie. Prace konkursowe zostaną zakodowane po przesłaniu do organizatorów i będą podlegały weryfikacji w systemie antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego praca zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie oceniana (załącznik nr 2).