Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

9 kwietnia 2024
Aktualności UczelniBez kategoriiInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Konkurs Wiedzy pn. „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie serdecznie zapraszają do udziału w XXIV Konkursie Wiedzy pn. „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. V – VIII oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Chełm, powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego, włodawskiego, zamojskiego oraz studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Konkurs wpisany jest do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględniających  postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  2024/2025 w województwie lubelskim na podstawie Zarządzenia nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2024 r.

 Celem konkursu jest:

  • propagowanie wśród młodzieży i studentów znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze
  • propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody
  • wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia
  • zwrócenie uwagi na wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich

Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie.

Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego

Terminarz Konkursu:

  • Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 2 dostępne na www.panschelm.edu.pl) oraz klauzulę dotyczącej przetwarzania danych osobowych wypełnionej przez każdego uczestnika należy dostarczyć osobiście lub drogą poczty elektronicznej (biuro@nzpchelm.pl) lub do biura (czynne we wtorki 15:30 – 19:00) Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie, ul. K. Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm, w terminie do 5 kwietnia 2024
  • Konkurs odbędzie się w formie pisemnej 22 kwietnia 2024 o godz. 10:00 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie aula 113 budynek C
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy do 1 maja 2024 r. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone w dniu 2 czerwca 2024 r. podczas XXVI Nadbużańskiego Święta Pszczoły

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczono w Regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

Podobne aktualności