Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

11 kwietnia 2024
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie – V edycja

5 kwietnia 2024 roku został zorganizowany i przeprowadzony przez  Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie oraz Katedrę Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym ,,Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie – V edycja” Celem Konkursu jest popularyzacja postaw patriotycznych wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań dotyczących wiedzy na temat systemu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz promocja umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukacji obywatelskiej oraz wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem.

Udział w konkursie zgłosiły szkoły ponadpodstawowe z Miasta Chełm, powiatu:  krasnostawskiego i hrubieszowskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, II Liceum Ogólnokształcące im. II LO im. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie im. Gen. Władysława Andersa, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie oraz Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Łącznie do konkursu przystąpiło 42 uczniów oraz 35 studentów z kierunków Bezpieczeństwo i Stosunki międzynarodowe.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli JM. Rektor Prof. PANS, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil,  Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS dr hab. Józef Zając, Senator RP oraz  Kierownik Katedry o Bezpieczeństwie Prof. dr hab. inż. Leszek Elak.

Laureatami V edycji Konkursu w kategorii uczeń zostali:

  • miejsce I – Igor Bałabaj – I Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława  Jagiełły w Krasnymstawie,
  • miejsce II – Oliwia Dzida – I Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława  Jagiełły w Krasnymstawie,
  • miejsce III – Krzysztof Płaszczewski – Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Laureatami V edycji  Konkursu w kategorii student zostali:

  • miejsce I – Arkadiusz Czeryna,
  • miejsce II – Aleksandra Kołodziej,
  • miejsce III – Michał Rutkowski.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom!

,,Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie – V edycja” był też okazją do zaprezentowania uczniom szkół ponadpodstawowych kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kierownik katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym dr Rafał Sieczka przedstawił uczniom innowacyjne rozwiązania  Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN). Zaprezentował rozwiązania wykorzystywane w strukturze krajowego oraz sojuszniczego (NATO i UE) systemu zarządzania kryzysowego,  teleinformatycznego wsparcia działań administracji publicznej i samorządowej podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych oraz związanych z realizacją zadań prewencyjnych.

Członkowie Koła Naukowego „INTERNAL SECURITY” Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie przygotowali warsztaty z kryminalistyki skierowane do uczniów – uczestników konkursu. W trakcie zajęć studenci zapoznali uczniów z metodami pracy technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Warsztaty obejmowały zapoznanie się z podstawowymi narzędziami oraz metodami pracy technika kryminalistyki na miejscu przestępstwa. Gościom zaprezentowano zabezpieczone ślady kryminalistyczne oraz omówiono sposoby ich ujawniania i zabezpieczania. W kolejnej części warsztatów omówiono kwestie związane z wykonywaniem kart daktyloskopijnych. Zaprezentowano  sposób wykonania takiej karty. Następnie uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli możliwość samodzielnie  wykonać karty daktyloskopijne.  Na zakończenie zaprezentowano gościom program „EFIT 6” służący do tworzenia portretów pamięciowych. Przedstawiono sposób pracy na wskazanym oprogramowaniu oraz omówiono  kwestie prawne oraz techniczne związane z tworzeniem portretów pamięciowych. Uczniowie samodzielnie stworzyli kilka portretów swoich wychowawców oraz  opiekunów szkolnych. Na zakończenie stworzone prace otrzymali na „pamiątkę”.

Ponadto w ramach współpracy żołnierze 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony przygotowali pokaz z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych. Uczniowie zapoznali się z procedurami i wytycznymi udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwem na miejscu zdarzenia. Uczyli się poprawnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposobu wykorzystania przenośnego defibrylatora (AED), opatrywania ran i unieruchamiania złamanych kończyn.

Podobne aktualności