Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

26 maja 2021
Instytut Nauk Medycznych

Konferencja w Instytucie Nauk Medycznych

„Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności” – taki tytuł nosiła ogólnopolska konferencja naukowo–szkoleniowa zorganizowana 21 maja przez Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Patronatem honorowym konferencję objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński.

Konferencję rozpoczął i uczestników powitał Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr n. med. Hubert Słodziński. Następnie prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska swoim wystąpieniem rozpoczęła sesję plenarną.

Celem konferencji była debata wokół aktualnych problemów zdrowia i choroby, ocena perspektyw i kierunków badań we współczesnym pielęgniarstwie oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pielęgniarskiej. Uczestnicy konferencji – pracownicy naukowi i dydaktycy, pielęgniarki, doktoranci, edukatorzy, studenci – mieli okazję wziąć udział w sesji plenarnej oraz pięciu sesjach tematycznych (w tym dwóch studenckich). Wśród podejmowanych zagadnień były m.in.: współczesne problemy praktyki pielęgniarskiej, pielęgniarstwo a wyzwania praktyki klinicznej, nowoczesne aspekty kształcenia pielęgniarek, badania naukowe w pielęgniarstwie, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, społeczno-psychologiczne aspekty pielęgniarstwa, współpraca interdyscyplinarna w praktyce pielęgniarskiej i wiele innych.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w formie czynnej i biernej wzięło w niej udział ponad 300 osób. Uczestnikami byli przedstawiciele licznych ośrodków akademickich z Polski, a w gronie współautorów wystąpień były również osoby z Ukrainy.

Podobne aktualności