Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

15 kwietnia 2024
Aktualności UczelniBez kategoriiInstytut Matematyki i InformatykiKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Konferencja pt. ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo nowych technologii”

12 kwietnia 2024 r. w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Chełmie pt. ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo nowych technologii”, zorganizowana we współpracy z Instytutem Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie oraz licznym gronem ośrodków akademickich:

 • Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademią Bialską im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Wydziałem Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 • Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankiwsku
 • Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez:

 • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza
 • JM Rektora prof. PANS dra hab. inż. Arkadiusza Tofila
 • Senatora RP prof. PANS dra hab. Józefa Zająca
 • JM Rektora prof. dr hab. Ihora Tsependę
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundację Instytut Cyberbezpieczeństwa
 • Polskie Forum Biznesu
 • Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej
 • Nadbużańską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Uczestników przywitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz opiekun koła naukowego organizującego wydarzenie dr Sławomir Żurawski. Słowo wstępne odnoszące się do obecnej sytuacji, a także współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, wygłosił Prorektor ds. Rozwoju, Senator RP prof. PANS dr hab. Józef Zając. W wydarzeniu wzięli również udział Prorektor ds. Studenckich dr Beata Fałda oraz Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki dr Jarosław Kapeluszny. Uroczystego otwarcia obrad dokonał wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego prof. PANS dr hab. Tadeusz Zieliński.

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Uczestnikami konferencji byli studenci, eksperci oraz naukowcy z ośrodków akademickich z Polski oraz Ukrainy, m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, jak również praktycy-eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa oraz Vega Intelligence.

Konferencję swoją obecnością uświetnili pracownicy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym, Katedry Stosunków Międzynarodowych oraz studenci kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Stosunki międzynarodowe PANS
w Chełmie. Pani K. Brysiak wygłosiła referat pt. „Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla potencjału naukowego młodego pokolenia”, Pani N. Urbańska pt. „Cyberprzestępczość jako zagrożenie globalne” oraz Pan M. Rutkowski pt. „Sztuczna inteligencja jako wyzwanie przyszłości”. Interesujący referat na temat cyberbezpieczeństwa w lotnictwie wygłosił mgr pil. Zbigniew Piskor z Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PANS w Chełmie.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także oficerowie Wojska Polskiego z 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Lotniczej Akademii Wojskowej oraz eksperci ze Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP.

Poszczególne sesje moderowane były przez dr Sławomira Żurawskiego (adiunkta z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie), dr Emilię Ordyniec (adiunkt z Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym) oraz dr Iwonę Lasek-Surowiec (kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych).

Podobne aktualności