Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pearson Test of English

Studium Języków Obcych oraz Centrum  Studiów Podyplomowych przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie ogłasza powstanie otwartego autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów certyfikujących Pearson Test of English.

Jesteśmy na oficjalnej stronie jako centrum egzaminacyjne http://pearson.pl/pte-general/centra-egzaminacyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku  i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą
 • stworzenie nowych możliwości rozwoju
 • podniesienie własnych kwalifikacji
 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka
 • wyróżnienie się na rynku pracy

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty  potwierdzające znajomość języka angielskiego –  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych(klasy I-III) , jako że do dnia 1 września 2015 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

Egzaminy PTE General są honorowane na całym świecie przez:

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii..
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

Poziom Poziom zaawansowania Czas trwania CEFR
Level A1 Poziom podstawowy 1h 15min A1
Level1 Poziom średniozaawansowany niższy 1h 30min A2
Level2 Poziom średniozaawansowany 1h 35min B1
Level3 Poziom średniozaawansowany wyższy 2h B2
Level4 Poziom zaawansowany 2h 30min C1
Level5 Poziom biegły 2h 55min C2

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi testami PTE General http://pearsonpte.com/pte-general/practice-resources/

Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w maju, czerwcu i grudniu.

 

Cennik egzaminów w roku 2020

Poziom Poziom

Lavel A1

Poziom

Lavel 1

Poziom

Lavel 2

Poziom

Lavel 3

Poziom

Lavel 4

Poziom

Lavel 5

Cena  w zł.    360,00   420,00    480,00       580,00     680,00     750,00
Cena dla studentów PWSZ w Chełmie    324,00   378,00    432,00       522,00     612,00     675,00
Cena dla osób biorących udział w kursach j. angielskiego w PWSZ w Chełmie    324,00   378,00    432,00       522,00     612,00     675,00

Kontakt:

 • Studium Języków Obcych, 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka, pok. 003 Kierownik Studium: mgr Renata Jóźwiak tel. 82 562 06 03  lub 507 021 251 
 • Egzaminator PTE: mgr Agnieszka Bandzul, tel. 506 148 307
 • Centrum Studiów Podyplomowych ul. Pocztowa 54C pok. 208. Kierownik: mgr Irena Gumowska, tel./fax 82 565 64 72