Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
200 h zajęć

Opłaty

1.200,00 zł za semestr,

 

Celem studiów jest

Przekazanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, które są kluczowe do budowania w organizacji nowoczesnej funkcji ZZL i wzmacniania jej roli w organizacji. Na studiach nauczysz się m.in. jak przełożyć strategię firmy na proponowane rozwiązania w obszarze ZZL, które będą wspierały realizację celów firmy; jak zaplanować i wdrożyć skuteczne procesy ZZL m.in. : rekrutacja, adaptacja, rozwój Pracowników, zarządzanie wynikami pracy, zatrudnienie, wdrożenie struktury organizacyjnej i systemów motywacyjnych; jakie wskaźniki ZZL warto mierzyć i jak je interpretować. Studia dostarczają również wiedzy z zakresu psychologii komunikacji społecznej, prowadzenia projektów, prawa pracy i kontrolingu personalnego. Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę w zakresie kluczowych obszarów niezbędnych w pracy w działach ZZL. Stawiamy na praktyczny aspekt studiów – absolwenci otrzymają konkretne i sprawdzone narzędzia i praktyki rynkowe do zastosowania w swojej pracy. Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Studia skierowane są do

aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którzy chcą poszerzyć/uzupełnić wiedzę oraz zdobyć praktyczne narzędzia i wskazówki do wykorzystania w swojej pracy, jak też do osób planujących podjęcie pracy w w/w obszarze oraz tych, które nie mają wiedzy i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale chcą zgłębić tą tematykę.

Czas trwania

2 semestry (200 godz. zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie warsztatów, studium przypadków, zadań symulacyjnych, wykładów)

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy