Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Studia podyplomowe w zakresie logopedii Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

4 semestry
600 h zajęć

Opłaty

1.550,00 zł za semestr

Cele studiów

przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy, tzn. do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń.

Czas trwania

4 semestry (600 godzin)

Program studiów obejmuje bloki tematyczne

 1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, neurologia i psychiatria, foniatria.
 2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna) rozwój mowy dziecka, zasady kultury żywego słowa.
 3. Psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.
 4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.
 5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (praktyki odbywane we własnym zakresie, nieodpłatnie.

Zasady rekrutacji:

według kolejności zgłoszeń

Terminy zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe magisterskie (ksero dyplomu i oryginał do wglądu) – preferowane kierunki: filologia polska, pedagogika, psychologia, kierunki medyczne; wypełnienie kwestionariusza osobowego; ksero dowodu osobistego; 2 fotografie legitymacyjne. Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie logopedii nie mogą posiadać wad wymowy.

Opłaty

1.550 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy