Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
290 h zajęć i 100 h praktyk

Opłaty

1.200,00 zł za semestr,

Celem studiów podyplomowych jest między innymi

Przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze. Studia dają praktyczną i kompleksową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, zarządcze aspekty rachunkowości, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w których znajomość rachunkowości jest niezbędna.

studia adresowane są do

samodzielnych księgowych, menedżerów, analityków finansowych jednostek gospodarczych, pracowników biur rachunkowych, osób zajmujących stanowiska, w których znajomość rachunkowości jest przydatna, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, osób zainteresowanych przekwalifikowaniem się i przygotowaniem do zawodu księgowego.

Czas trwania

2 semestry (290 godzin zajęć dydaktycznych + 100 godzin praktyk zawodowych)

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy