Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Prawo lotnicze z czynnikiem ludzkim i bezpieczeństwem lotniczym Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
265 h zajęć

Opłaty

2.400,00 zł za semestr,

 

Studia adresowane są do

nauczycieli przedmiotów lotniczych oraz wszystkich zainteresowanych. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawa lotniczego, czynnika ludzkiego oraz bezpieczeństwa lotniczego; stanowią podstawę umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych technik nauczania. Absolwenci przygotowani będą do prowadzeni zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych dla zawodów: Technik mechanik lotniczyTechnik awionik oraz zagadnień bezpieczeństwa w lotnictwie.

Czas trwania

2 semestry (265 godzin)

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach technicznych z uprawnieniami nauczycielskimi (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

2400 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy