Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Organizacja i zarządzanie oświatą Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
265 h zajęć

Opłaty

1.150,00 zł za semestr

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, przedszkoli, osób które zajmują się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz tych którzy chcieliby się przygotować do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami MEN, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. ( Dz.U.Nr 184, poz. 1436).

Czas trwania

dwa semestry (265 godzin)

Zasady rekrutacji

 według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Limit przyjęć

30 osób

Terminy zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Opłaty

ok. 1150zł – opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy