Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
240 h zajęć

Opłaty

1.250,00 zł za semestr,

 

Cele kształcenia

wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, m.in. w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników.

Studia adresowane są do

 • osób pracujących lub zainteresowanych przygotowaniem do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nauczycieli w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy,
 • wykładowców w ośrodkach szkoleniowych,
 • pracowników firm, które świadczą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania

2 semestry (240 godzin)

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach technicznych lub przyrodniczych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego – do wglądu

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.250 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy