Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Orzeczenie lekarskie

Na kierunkach lub specjalnościach studiów w trakcie których, studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia kandydat powinien przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowania na w/w badania należy pobrać z właściwych Działów Obsługi Studenta:

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 11 24

Kierunek: Matematyka

Specjalność: Informatyka stosowana

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 82 82 562 06 14

Kierunek: Pielęgniarstwo

Skierowanie na badania – pobierz

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 06 1

Kierunek: Rolnictwo

Kandydaci rekrutujący się na studia na kierunki: Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn poprzez Internetową Rekrutacje Kandydata (irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/) pobierają skierowanie ze swojego konta!!!

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH I LOTNICTWA

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 00 80

Kierunki:
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i Budowa Maszyn