Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownia uprawy

Pracownia uprawy stanowi zaplecze do prowadzenia zajęć z ogólnej uprawy roli i roślin, szczegółowej uprawy roślin i łąkarstwa. Pracownia wyposażona jest w niezbędne pomoce naukowe tj. plansze, okazy zielnikowe, nasiona roślin uprawnych i łąkowych oraz chwastów. Podczas zajęć studenci uczą się rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin oraz ich nasion. Zdobywają także wiedzę z zakresu:

 • herbologii, biologii i rozmnażania chwastów,
 • uprawy roli: cele i zadania uprawy roli, budowa roli, agronomiczne właściwości roli, technika uprawy roli,
 • wzrostu i rozwoju roślin uprawnych,
 • zmianowania roślin, elementów i członów płodozmianu, struktury użytków i zasiewów,
 • morfologii roślin uprawnych oraz anatomii i składu chemicznego części użytkowych, stanowiących plon,
 • wpływu czynników, genetycznych, klimatycznych, glebowych i agrotechnicznych na wzrost, rozwój, plonowanie i skład chemiczny,
 • właściwego doboru siedliska, zasad agrotechniki (przedplon, przygotowanie roli, nawożenie, termin i ilość wysiewu, ochrona roślin i sposób zbioru), a także doboru odmian rolniczych,
 • biologii roślin łąkowych,
 • plonowania i oceny wartości użytkowej łąk i pastwisk,
 • projektowania i organizacji pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego,
 • zasad komponowania mieszanek nasiennych w zależności od siedliska, sposobu i intensywności użytkowania.