Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownia Łąkarstwa

Celem nauczania łąkarstwa jest poznanie różnorodnych zależności między: szatą roślinną użytków zielonych a jej znaczeniem produkcyjnym, przyrodniczym i ekologicznym.

Na ćwiczeniach z „Łąkarstwa” studenci studiując poszczególne grupy roślin na użytkach zielonych, różnice w budowie morfologicznej traw i roślin motylkowatych oraz ich cechy diagnostyczne w stanie kwiatostanowym, korzystają z corocznie przygotowywanej lub uzupełnianej przez studentów, kolekcji roślin (suche okazy). Nauka rozpoznawania traw w stanie bezkwiatostanowym prowadzona jest bezpośrednio w terenie – na łące lub pastwisku oraz w sali ćwiczeń w oparciu o świeży materiał roślinny przygotowany przez prowadzącego. Z kolei poznając materiał siewny (nasiona) gatunków traw i roślin motylkowatych wysiewanych na użytki zielone, studenci mają do dyspozycji zestawy nasion zarówno traw jak i motylkowatych.