Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownia biologiczna

Pracownia biologiczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt – mikroskopy typu MBL 180, kamery: µCAM (wraz z programem komputerowym Micro-Capture) i Video Camera Eyepiece System PAL, sprzęt audiowizualny oraz mikroskop MBL 180 T z głowicą trinokularową pozwalająca na wykonywanie dokumentacji przez przyłączenie do mikroskopu kamery lub aparatu fotograficznego (klasycznego lub cyfrowego). Ze sprzętu laboratoryjnego na wyposażeniu pracowni biologicznej znajduje się destylarka, łaźnia wodna sześciostanowiskowa, wagi techniczne, pehametry, mieszadła magnetyczne, cieplarka oraz wytrząsarka laboratoryjna, a także podstawowe szkło i odczynniki niezbędne do realizacji ćwiczeń praktycznych w ramiach przedmiotów botanika, zoologia, mikrobiologia, fizjologia roślin, fitopatologia i entomologia. Ponadto w pracowni biologicznej znajduje się bogata kolekcja gotowych preparatów mikroskopowych z: mikrobiologii, zoologii, botaniki czy fitopatologii.

W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu botanika poruszane są zagadnienia z biologicznych podstaw budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych poziomach organizacji (budowa i funkcje komórek, tkanek oraz organów wegetatywnych i generatywnych roślin) oraz ze sposobami rozmnażania roślin ich formami ekologicznymi, a także z podstawy klasyfikacji taksonomicznej rośliny.

Na zajęciach laboratoryjnych z zoologia studenci poznają budowę anatomiczną i zasady funkcjonowania różnych gatunki zwierząt w obrębie poszczególnych grup systematycznych, a także oddziaływanie – endopasożytów, ektopasożytów, drapieżników, szkodników na ekosystem w tym na sferę rolniczą.

W pracowni wykonywane są doświadczenia dotyczące mikrobiologii z zakresu: hodowli drobnoustrojów znajdujących się w różnych środowiskach, wykonywania preparatów przeżyciowych i utrwalonych, barwienia prostego i złożonego metodą Grama, hodowli grzybów strzępkowych, drożdży i wiele innych.

Studenci na zajęciach z fizjologii roślin wykonują doświadczenia obrazujące przebieg podstawowych procesów życiowych, zachodzących na różnych poziomach organizacji organizmu roślinnego oraz wpływem czynników środowiska na przebieg tych procesów oraz mechanizmami reakcji roślin na warunki środowiska (fotosyntezy, oddychania tlenowego i beztlenowego, odżywiania mineralnego roślin, wzrostu i rozwoju roślin, odporności roślin na nie sprzyjające czynniki środowiska i wiele innych).

W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni biologicznej studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze, samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowych oraz zapoznają się z różnymi metodami badań biologicznych.