Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Studenckie Koło Wolontariatu

Studenckie Koło Wolontariatu działa  w Katedrze Pedagogiki nieprzerwanie od 2007 roku.  Celem podejmowanych aktywności jest bezinteresowna i życzliwa pomoc osobom potrzebującym.  Rodzaj realizowanych działań jest inicjatywą samych wolontariuszy, którzy na miarę swoich możliwości starają się odpowiadać na bieżące potrzeby środowiska lokalnego.

Od kilku lat działalność Koła jest również koordynowana i wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Studenci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie dotyczące kompetencji i postaw wolontariusza oraz przydział konkretnych zadań do realizacji np. dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym (spacery, towarzyszenie w wizytach u lekarza, rozmowy wspierające), pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomoc przy akcjach okolicznościowych.

Wśród zrealizowanych zadań Koła, należy wymienić organizację zbiórek rzeczowych na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych (Przedszkole Specjalne, Dom Dziecka, Dom Małego Dziecka i in.), wsparcie Szlachetnej Paczki, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy organizację okolicznościowych imprez np. zabawa karnawałowa dla dzieci przebywających w Chełmskim Towarzystwie im. Św. Brata Alberta czy zabawa andrzejkowa w SOSW w Chełmie; „Mikołajki”, warsztaty plastyczne  oraz nauka modelowania balonów w świetlicy socjoterapeutycznej. Część tych zadań ma już charakter cykliczny, niektóre wynikają z bieżącej sytuacji środowiska lokalnego np. przygotowanie „cegiełek” z których dochód został  przeznaczony na przeszczep komórek macierzystych 5-letniej dziewczynki. Działalność wolontarystyczna to nie tylko bezinteresowna pomoc, to również szansa na zdobycie nowych doświadczeń czy kompetencji zawodowych, ugruntowanie decyzji o podjęciu właściwej drogi kształcenia.

Obecnie działalność Koła Wolontariatu z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną zyskała nowy wymiar – wirtualny. Opracowywane są formy e-wolontariatu np. zestawy gier i zabaw; pomoce dydaktyczne proponowane różnym placówkom do zdalnej realizacji.

Opiekunem Koła Wolontariatu jest Agnieszka Grabowska.