Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogiczne Koło Naukowe

Pedagogiczne Koło Naukowe działa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od 9.11.2005 r., kiedy to odbyło się zebranie założycielskie pod kierunkiem pierwszego opiekuna – dr Beaty Komorowskiej. W kolejnych latach funkcję opiekuna Koła pełnili: w latach 2007-2009 – mgr Aneta Ogrodowczyk, w latach 2009-2011 – mgr Elżbieta Miterka i dr Dorota Sikora, a w latach 2011-2013 – dr Aneta Paszkiewicz.

            Od roku akademickiego 2013/2014 do chwili obecnej funkcję opiekuna Pedagogicznego Koła Naukowego pełni dr Halina Bejger. W tym okresie studenci prowadzili badania naukowe, których wyniki zostały opublikowane w uczelnianym czasopiśmie naukowym „Scientia”. Ponadto brali udział w Międzynarodowych Seminariach Naukowych dla Studentów organizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie(wcześniej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie) oraz na uniwersytetach na Ukrainie oraz konferencjach organizowanych (w 2015 i 2016 r.) przez MONAR w Warszawie, a także w posiedzeniach Okrągłego Stołu w PWSZ w Chełmie (2018 r.) i na Niżyńskim Państwowym Uniwersytecie im. M. Gogola w Niżynie na Ukrainie (2021 r.). Pedagogiczne Koło Naukowe od początku swojej działalności współpracuje z Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, a od 2013 Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym w Krasnymstawie. W szkołach i placówkach studenci pod kierunkiem opiekuna prowadzili badania naukowe, projekty dydaktyczno-wychowawcze oraz działania wychowawcze na rzecz uczniów i wychowanków tych placówek. Od wielu lat studenci – członkowie Pedagogicznego Kola Naukowego biorą udział w organizacji promocji Uczelni w dniach „Otwartych Drzwi”.