Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

19 czerwca 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe”

16 czerwca 2023 roku z inicjatywy Katedr: Nauk o Bezpieczeństwie oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym Instytutu Informatyki i Matematyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe”. W konferencji udział wzięli naukowcy z wielu uczelni z Polski, m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz trzech uczelni z Ukrainy: Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Donieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stusa w Winnicy i Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. Uczelnianą aulę zapełnili również przedstawiciele administracji samorządowej oraz służb mundurowych i wojska.

Gości przywitał przewodniczący komitetu naukowego konferencji prof. dr hab. Leszek Elak, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dr hab. Józef Zając, prof. PANS, Senator RP. W swoich wystąpieniach obydwaj zwrócili uwagę na ważność poruszanej w trakcie konferencji problematyki, szczególnie w odniesieniu do przygranicznych województw.

Konferencja odbywała się w trzech sesjach. W sesji plenarnej moderowanej prze prof. dr. hab. Leszka Elaka skupiono się na zagadnieniach związanych z odpornością oraz niekontrolowaną migracją. Szczególnie interesujące były wypowiedzi partnerów z Ukrainy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z tym obszarze, wynikającymi z trwającej na ich terytorium wojny. W dalszej kolejności odbywały się trzy równoległe sesje moderowane przez: dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, dr nauk prawnych Iwonę Lasek-Surowiec oraz dr Beatę Fałdę, Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie. Sesja moderowana prze p. Prorektor ds. Studenckich obejmowała wystąpienia studentów i doktorantów z kilku uczelni w Polsce (PANS w Chełmie, Uniwersytet Adma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku), a w jej trakcie zostały wyłonione najlepsze wystąpienia studentów w trakcie sesji. I tak, pierwsze miejsce zdobyła p. Karolina Brysiak z PANS w Chełmie, a dwa kolejne wyróżnienia zostały przyznane p. Kamilowi Kłyszejko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz p. Julii Marii Skóry z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Warto w tym miejscu podkreślić ogromne zaangażowanie studentów oraz ich profesjonalne przygotowanie do wystąpień, co zostało nagrodzone podczas podsumowania konferencji, gdzie wyróżnieni otrzymali specjalne nagrody od Rektora PANS dr. hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS oraz Senatora RP, dr. hab. Józefa Zająca, prof. PANS.

W trakcie konferencji, jej uczestnicy mogli również zapoznać się z wyposażeniem osobistym wojsk obrony terytorialnej, dzięki zorganizowanemu przez 19. Nadbużańską Brygadę Obrony Terytorialnej stoisku.

Tegoroczna edycja konferencji udowodniła, że spotkania naukowe są nierozerwalną częścią funkcjonowania naszej uczelni i zyskują coraz bardziej na znaczeniu w środowisku akademickim w Polsce i zagranicą. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konferencji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Do zobaczenia w przyszłym roku w Chełmie!

Podobne aktualności