Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

9 stycznia 2023
Biuro Karier

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM…

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby objęte ewidencją wojskową powinnen posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

https://chelm.praca.gov.pl/…/19820813-rozpoczecie…

WAŻNE INFORMACJE:

POSIADANIE TATUAŻU

Zgodnie z Zarządzeniem numer 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach.

W przypadku posiadania przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Odmowa wykonania polecenia, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OFERTA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE PROWADZI:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul.Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

tel. 47 811-46-55

lub

47 811-52-90 – powiat lubelski.
47 811-45-38 – powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, parczewski, puławski, radzyński, rycki.
47 811-42-62 – powiaty: biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski.
47 811-46-53 – powiaty: chełmski, hrubieszowski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski,
47 811-40-94 – nabór na stanowiska cywilne w Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
adres e-mail: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl

Przyjmowanie podań odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ulicy Narutowicza 73, pokój nr 2.

Podobne aktualności

Biuro Karier

02 lip 2024

Konkurs na plakat

O KONKURSIE Plakat od zawsze był wizytówką Polskich Linii Lotniczych LOT. Twórcami kultowych prac są największe nazwiska Po...

czytaj dalej
Biuro Karier

01 lip 2024

Oferta pracy w policji

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Adres www: http://www.lubelska.policja.gov.pl Sposób aplikowania: bezpośrednio do...

czytaj dalej