Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

16 stycznia 2024
Aktualności UczelniInstytut Matematyki i InformatykiKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe-Infrastruktura krytyczna-Ochrona ludności”

12 stycznia 2023 r. w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Chełmie pt. ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe – Infrastruktura krytyczna  -Ochrona ludności”, zorganizowana we współpracy z kołami naukowymi z innych uczelni:

  • Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego LAW w Dęblinie
  • Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego ABNS w Białej Podlaskiej
  • Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego MANS w Warszawie
  • Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych PANS w Chełmie
  • Kołem Naukowym – Klub Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej
  • Kołem Naukowym – Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja Akademii Sztuki Wojennej

Wydarzenie honorowym patronatem objął Rektor Akademii prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusz Tofil oraz Senator RP prof. PANS dr hab. Józef Zając, który przywitał uczestników konferencji. Uroczystego otwarcia obrad dokonał przewodniczący Komitetu naukowego, kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, prof. dr hab. inż. Leszek Elak.

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Uczestnikami konferencji byli studenci, eksperci oraz naukowcy z 20 ośrodków akademickich z Polski oraz Ukrainy, m.in. Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Pożarniczej, Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz 3 uczelni z Ukrainy Narodowej Akadami Nauk, Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku oraz Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. Łącznie wygłoszono ponad 40 referatów.

W Konferencji wzięli udział również pracownicy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych oraz studenci kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Stosunki międzynarodowe PANS w Chełmie. Reprezentantki środowiska studentów PANS w Chełmie wygłosiły trzy prelekcje: Pani K. Brysiak: „Edukacja społeczeństwa jako podstawowy element ochrony ludności”, Pani N. Urbańska: „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią wyzwaniem dla bezpieczeństwa Polski” oraz Pani M. Iankova: „Ukraina i NATO”.

Konferencja dotyczyła trzech głównych obszarów zarzadzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz ochrony ludności, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Konferencja odbywała się w trzech sesjach. Sesja plenarnej moderowana była przez dr Sławomira Żurawskiego pracownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie oraz kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych dr Iwonę Lasek-Surowiec. Szczególnie interesujące były wypowiedzi partnerów z Ukrainy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym obszarze, wynikającymi z trwającej wojny. W dalszej kolejności odbywały się dwie równoległe sesje moderowane również przez tych samych moderatorów.

Było to pierwsze wydarzenie organizowane przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które jest stosunkowo młodą organizacją studencką.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejne wydarzenie.

Podobne aktualności