Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

15 grudnia 2021
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i RolnictwieAktualności Uczelni

„Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych” – Podsumowanie

W dniu 6 grudnia 2021 r. w Instytut Nauk Rolniczych odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się na platformie Google Classroom PWSZ w Chełmie.

Tematem wiodącym konferencji była „Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”. Patronat nad wydarzeniem objął J.M. dr hab. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników, reprezentujących różne ośrodki naukowe w tym m.in.: Dublany (Ukraina), Lublin, Warszawę, Rzeszów, Puławy. Liczną grupę stanowili także pracownicy i studenci PWSZ w Chełmie.

Tematyka konferencji wpisywała się w aktualne i ważne zagadnienia gospodarki nawozowej w Polsce i na świecie. Ukierunkowana była na problematykę związaną ze stosowaniem nawozów, jako podstawy produkcji roślinnej, ale równocześnie w kontekście ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zagadnienia o charakterze formalno-prawnym jak i ekonomicznym.

Uczelnia potwierdziła zainteresowanie i rozeznanie w najnowszych zagadnieniach dominujących w gospodarce, w szczególności w rolnictwie, a pracownicy Instytutu Nauk Rolniczych dowiedli, że ich doświadczenia i wiedza mogą być przekazywane studentom, zgodnie z obowiązującymi trendami. Natomiast udział tak wielu ważnych ośrodków naukowych był konsekwencją podejmowanej, szerokiej współpracy PWSZ w Chełmie.

Podobne aktualności