Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

8 grudnia 2023
Aktualności UczelniInstytut NeofilologiiKatedra Stosunków Międzynarodowych

Goście z Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” w Katedrze Stosunków Międzynarodowych PANS w Chełmie

W dniach 5-6 grudnia br. zespół Katedry Stosunków Międzynarodowych gościł partnerów z Katedry Katedry Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” – panią prof. Halynę Lutsyshyn – kierowniczkę Kadry wraz z jej zespołem, dr Lesię Kornat, dr Ulianę Ilnytską i dr Olenę Lukachuk.

W pierwszym dniu wizyty, w ramach Sympozjum pn. „Państwa demokratyczne i autorytarne. Nowy-stary podział świata. II zimna wojna?” z udziałem prelegentów – dr Iwony Lasek-Surowiec – kierownik Katedry, prof. Andrzeja Gila, dr Katarzyny Dziubińskiej-Wójcik, dr. Jurija Hajduk i dr Lesi Kornat, podjęto próbę zastanowienia się nad kształtującym się porządkiem międzynarodowym. Czy aby Rosja, jako państwo o charakterze autorytarnym, dokonując interwencji zbrojnej na Ukrainę nie rozpoczęła ogólnoświatowego konfliktu również z państwami demokratycznymi? Czy grozi nam kolejna zimna wojna? Próba udzielenia odpowiedzi na postawione pytania zaowocowała burzliwą dyskusją, która mamy nadzieję, będzie punktem wyjścia dla kolejnych również inspirujących spotkań.

W drugim dniu odbyło się spotkanie z Konsulem Honorowym Ukrainy w Chełmie, panem Stanisławem Adamiakiem, który opowiedział o działalności Konsulatu, jego misji i realizowanych inicjatywach na rzecz dobrosąsiedzkich relacji z naszymi sąsiadami.

Inspirującym było także spotkanie poświęcone wymianie doświadczenia w zakresie jakości nauczania na kierunku Stosunki międzynarodowe. W czasie wspólnego seminarium zostały omówione Programy studiów celem dalszego ich udoskonalania oraz nakreślone ramy dalszej współpracy.

W czasie wizyty nasi partnerzy z Ukrainy – prof. Halyna Lutsyshyn oraz dr Uliana Ilnyska przeprowadziły wykłady gościnne dla studentów Stosunków międzynarodowych.

Podobne aktualności