Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

7 grudnia 2022
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Funkcjonariusz Służby Więziennej na zajęciach ze studentami

4 grudnia 2022 roku w ramach zajęć z „Podstaw wiedzy o służbach mundurowych”, prowadzonych przez dr M. Kwiecińską oraz z „Systemu penitencjarnego w Polsce”, prowadzonego przez dra S. Żurawskiego, odbyło się spotkanie studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z funkcjonariuszem służb mundurowych. Nauczyciele akademiccy zaprosili płka Służby Więziennej w stanie spoczynku – Krzysztofa Pacynę i jednocześnie byłego dyrektora Zakładu Karnego w Chemie – do wygłoszenia prelekcji na temat Roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Płk K. Pacyna opowiedział o historycznych uwarunkowaniach kształtowania się systemu więziennictwa na świecie i współczesnych realiach funkcjonowania Służby Więziennej w Polsce. Szczególną uwagę studentów zwróciło zagadnienie dotyczące subkultur więziennych, stosowanego przez nie specyficznego języka oraz najgroźniejszych przestępców przebywających w Zakładzie Karnym w Chełmie. Na koniec spotkania, przy udziale wszystkich studentów, odegrana została scenka rodzajowa dotycząca wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Spotkanie pozwoliło na utrwalenie i rozszerzenie treści podejmowanych na powyższych przedmiotach. Studenci mieli także okazję zadać pytania i porozmawiać z doświadczonym funkcjonariuszem, który chętnie podzielił się z nimi swoją widzą i odpowiedział na wszystkie pytania.

Podobne aktualności

Aktualności Uczelni

19 cze 2024

Gala AZS Lublin

W dniu 17 czerwca odbyła się Gala organizowana przez AZS Lublin, na której Pani dr Beata Fałda - Prorektor ds. Studenckich wraz z przedsta...

czytaj dalej