Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 listopada 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Dozór elektroniczny – nowoczesna alternatywa wykonywania kary pozbawienia wolności

Czy popełnienie przestępstwa zawsze wiąże się z odbyciem kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym? Czy w naszym kraju są stosowane obroże elektroniczne a jeśli tak, to na jakich zasadach i jak one wyglądają?

Odpowiedzi na tak postawione pytania można było uzyskać podczas seminarium „Dozór elektroniczny – nowoczesna alternatywa wykonywania kary pozbawienia wolności” zorganizowane w dniu 18 listopada 2023r. przez Katedrę Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym PANS W Chełmie.

Seminarium otworzył Pan płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak, Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie PANS w Chełmie, a osobami prowadzącymi seminarium byli funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy na co dzień zawodowo zajmują się realizacją dozoru elektronicznego :

  • Pan porucznik Mark Lange, Starszy Inspektor Biura Dozoru Elektronicznego w Warszawie;
  • Pan starszy sierżant Damian Wójcik, kierownik Działu Dozoru Elektronicznego w Radomiu;
  • Pan plutonowy Adam  Marek, kierownika Działu Dozoru Elektronicznego w Lublinie;
  • Pani starsza kapral Agnieszka Wilczyńska, oddziałowa Działu Dozoru Elektronicznego w Radomiu.

Pierwsza część seminarium, o charakterze teoretycznym,  poświęcona była określeniu czym jest dozór elektroniczny, jego historii, umocowaniu dozoru elektronicznego w polskim systemie prawa oraz jego możliwościom technicznym. W drugiej, praktycznej części, uczestnicy seminarium mogli osobiście zapoznać się urządzeniami technicznymi stosowanymi w polskim dozorze elektronicznym. Funkcjonariusze Służby Więziennej omówili i przeprowadzili pokaz rzeczywistej instalacji nadajnika radiowego stosowanego w dozorze elektronicznym na nogach osób, które wyraziły zgodę na taki pokaz. Można było prześledzić wszystkie wykonane procedury i czynności. W końcowej części seminarium prof. Leszek Elak z dr Rafałem Sieczką przeprowadzili sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie opaski służącej do mocowania nadajnika radiowego na nodze. Sekundował dr Jarosław Kapeluszny, Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie. Pomimo usilnych starań obu Panów, to opaska zwyciężyła w tej próbie.

W podsumowaniu, prof. Leszek Elak wysoko ocenił merytoryczną i dydaktyczną wartość zaprezentowanych zagadnień, podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej i mgr Krzysztofowi Pacynie za przygotowanie seminarium.

Podobne aktualności