Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

3 lipca 2024
Aktualności UczelniInstytut Nauk Medycznych

Czepkowanie absolwentów i jubileusz 10-lecia Pielęgniarstwa

Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie 2 lipca br. uroczyście obchodził jubileusz 10-lecia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Wydarzenie połączone było z czepkowaniem, czyli symbolicznym przejściem do zawodu, absolwentów Pielęgniarstwa studiów I stopnia rocznika 2021 – 2024.

Po odśpiewaniu przez Akademicki Chór PANS w Chełmie tradycyjnego „Gaudeamus Igitur”, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie – dr n. o zdr. Aneta Kościołek otworzyła oficjalną część uroczystości i przywitała zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in. , dziekan Wydziału nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. Mariusz Wysokiński, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie Izabella Chałaj, sekretarz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, konsultanci wojewódzcy w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, dyrektorzy oraz pielęgniarki naczelne szpitali z Chełma i regionu, przedstawiciele miejskiego ZOZ w Chełmie, Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w Chełmie, NZOZ „Zdrowie” w Chełmie.

Swoją obecnością uroczystość uświetniła Pani Rektor elekt prof. PANS dr Beata Fałda.

Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych prof. PANS dr hab. Józef Zając złożył serdeczne gratulacje absolwentom i przybliżył historię powstania kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Powołany w 2014 roku Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, podobnie jak cała Uczelnia, od lat wpisuje się w rozwój naszego regionu poprzez działalność dydaktyczną, naukową oraz społeczną. Zainteresowanie studiowaniem na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie od kliku lat systematycznie wzrasta, a świadczą o tym coraz większe nabory studentów na pierwszy rok studiów. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo wpisuje się w założenia Strategii na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa Chełmie na lata 2019 – 2025. Odpowiada również na zapotrzebowanie rynku pracy kształcąc studentów w zawodzie o charakterze deficytowym.

Instytut Nauk Medycznych, a w tym kierunek Pielęgniarstwo, nieustannie i dynamicznie się rozwijają. W 2019 r. Uczelnia uzyskała pozwolenia na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Pielęgniarstwo. 18 marca 2021 roku uroczyście otworzono kolejną inwestycję Uczelni, podnoszącą jakość kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PANS w Chełmie.

W 2021 r. zaś rozpoczęto budowę nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych. Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek powstaje na zielonym terenie przy ul. Batorego w Chełmie.

W roku akademickim 2023/2024 Uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów na nowym kierunku medycznym, tj. Położnictwo.

W swoim wystąpieniu dr hab. Mariusz Wysokiński przypomniał, jak bardzo zmienił się zawód pielęgniarki/pielęgniarza przez ostatnie 10-20 lat. Wcześniej zawód ten był traktowany jako pomocniczy w stosunku do innych zawodów medycznych. Odkąd jednak pielęgniarki zdobywają swoje kwalifikacje  w ramach kształcenia akademickiego, zmieniła się ranga profesji, ale także zakres uprawnień i kompetencji. Obecnie pielęgniarka to samodzielny zawód medyczny. Pielęgniarki/pielęgniarze m.in. badają pacjentów, diagnozują, wykonują zabiegi, wystawiają recepty na leki, co jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia. Stąd ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo nie było łatwe, a praca w zawodzie wymaga stałego uczenia się.

Dr Aneta Kościołek, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych PANS w Chełmie mówiła o wyzwaniach, jakie rzeczywistość stawia przed zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Podkreśliła, że to profesja dużego zaufania społecznego, ale jedocześnie jeden z najtrudniejszych zawodów świata. Od pielęgniarek społeczeństwo oczekuje profesjonalizmu, skuteczności, ale także empatii, niezależności, głęboko humanitarnych i etycznych postaw. Dyrektor życzyła studentom, aby podejmując się opieki nad pacjentami, chcieli i umieli  sprostać tym wyzwaniom.

Symbolicznym ukoronowaniem trzech lat nauki na studiach licencjackich jest „czepkowanie”, czyli oznaka przyjęcia do zawodu. Absolwentkom nakłada się na głowę białe czepki z jednym czarnym paskiem. Absolwenci otrzymują przypinki z tym symbolem. Czepek funkcjonalnie chroni i zabezpiecza włosy. Z czasem jednak nabrał znaczenia symbolizującego pokorę i chęć służenia innym. Obecnie pielęgniarki nie mają obowiązku noszenia czepka jako identyfikatora zawodu. Pozostał on jednak elementem stroju galowego, a jako symbol zawodowy używany jest podczas uroczystości.

Czepki pielęgniarskie tegorocznym absolwentom nakładały: Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie Izabella Chałaj, Naczelna pielęgniarka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dr Jolanta Anna Surdyka, Naczelna pielęgniarska SPWSzS w Chełmie mgr Beata Bornus-Chmielewska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologii Klinicznej COZL w Lublinie dr Marzena Kamińska.

Następnie absolwenci złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do przestrzegania norm pielęgniarskiego kodeksu etyki zawodowej.

Na zakończenie uroczystości Akademicki Chór PANS w Chełmie odśpiewał Hymn pielęgniarski, czyli uroczystą pieśń opiewającą zacne czyny pielęgniarskie.

Uroczystość miała podniosły i w wielu momentach wzruszający charakter zarówno dla samych Absolwentów, jak i ich rodzin i znajomych. Pielęgniarki i Pielęgniarze otrzymali wiele gratulacji i życzeń powodzenia, wytrwałości i sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Podobne aktualności