Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

1 lutego 2024
Aktualności UczelniInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

19 stycznia 2024 r. w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie, PANS w Chełmie odbyło się szkolenie nt. „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej obsługi maszyn i zwierząt inwentarskich”. Słuchaczami szkolenia byli nauczyciele oraz uczniowie szkół rolniczych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także pracownicy i studenci katedry Rolnictwa PANS w Chełmie.

Podczas szkolenia Inspektor PIP Pan Roman Kowalik omówił zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, w tym najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, jak również prawidłową obsługę maszyn i urządzeń oraz bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich.

Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy jest szczególnie istotna, gdyż rolnicy często narażeni są na niebezpieczeństwa wynikające z ich codziennej pracy. Szkolenie zorganizowane w PANS w Chełmie przez Państwową Inspekcję Pracy to szansa na zdobycie wiedzy na temat zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Dzięki takim szkoleniom rolnicy są w stanie uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, a przede wszystkim chronić swoje zdrowie i życie.

Ważną częścią szkolenia były informacje o chorobach zawodowych rolników. Praca na roli stwarza wiele zagrożeń, na przykład związanych z narażeniem na pyły, pestycydy, czy warunki atmosferyczne. Dlatego tak ważne jest, aby rolnicy zdawali sobie sprawę z ryzyka i byli informowani o sposobach zapobiegania chorobom zawodowym.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia zorganizowanego w PANS w Chełmie to nie tylko narzędzie służące do poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ale również szansa na zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym, a zdobyta wiedza może wpłynąć na ochronę zdrowia i życia tej grupy zawodowej.

Podobne aktualności