Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

1 czerwca 2022
Aktualności UczelniKatedra Stosunków Międzynarodowych

Artykuł studenta Katedry Stosunków Międzynarodowych przyjęty do druku zagranicą

23 maja 2022 r. studenci I i II roku studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wzięli udział w II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Współpraca Polski i Ukrainy w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej”.  Współorganizatorem sympozjum był Wydział Stosunków Międzynarodowych i Instytut Polski Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Spośród wygłoszonych wówczas referatów przez studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych bardzo wysoka ocenę otrzymał referat studenta II roku Jakuba Gąsiorowskiego pt. Wizerunek Armii Ukraińskiej  w mediach, przygotowany pod naukowym kierownictwem prof. PANS w Chełmie Andrzeja Wawryniuka.

Biorąc pod uwagę jego walory poznawcze respondujące z kierunkiem studiów postanowiono zgłosić artykuł do druku w wydawnictwie uczelnianym uniwersytetu w Łucku.

Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że praca J. Gąsiorowskiego została zakwalifikowana do druku w czasopiśmie Wydziału Stosunków WNU im. Łesi Ukrainki w Łucku „Ukraina i Polska: przeszłość teraźniejszość i perspektywy” 2022, wydanie 12.

Będzie to jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza,  publikacja zagraniczna studenta Katedry Stosunków Międzynarodowych PANS w Chełmie.

Jakubowi Gąsiorowskiemu i jego opiekunowi naukowemu serdecznie gratulujemy.

Podobne aktualności