Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Dział Kadr

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm
tel. 82 565 88 85
e-mail: kadry@panschelm.edu.pl

Kierownik Działu :
dr inż. Rafał Kornas


Pracownicy:

 • mgr Joanna Wójcicka
 • mgr Agnieszka Prus

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30

Dział Kadr zajmuje się sprawami związanymi z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia
i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Do zadań Działu Kadr należy m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ewidencji osobowej i ewidencji czasu pracy pracowników,
 • kierowanie pracowników na szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy,
 • rozliczanie obciążeń dydaktycznych pracowników dydaktycznych,
 • współpraca z Komisją Socjalną ds. Pracowniczych w zakresie przyznawania pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowywanie projektów lub współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych,
 • przygotowywanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej pracowników,
 • prowadzenie rejestru delegacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów zgłoszeniowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy