Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Mechanika i Budowa Maszyn Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Automatyka i robotyka przemysłowa

Wiedza i umiejętności

 • Obsługa nowoczesnych urządzeń pomiarowych, programowanie sterowników komputerowych i robotów przemysłowych
 • Dobór i obsługa układów napędowych i czujników oraz sterowanie urządzeń mechatronicznych

Możliwości zatrudnienia

 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne urządzenia takie jak roboty przemysłowe i obrabiarki sterowane numerycznie
 • Działy kontroli jakości, przemysł elektromaszynowy
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i modernizacją linii produkcyjnych

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętność diagnozowania wszelkich usterek w pojazdach, obsługa i naprawa

Możliwości zatrudnienia

 • Serwisy i warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów
 • Instytucje państwowe i samorządowe związane z motoryzacją i infrastrukturą drogową
 • Przedsiębiorstwa produkujące części i podzespoły dla motoryzacji

Mechanizacja górnictwa

Wiedza i umiejętności

 • Kwalifikacje w zakresie metod i zasad wydobywania kopalin
 • Znajomość budowy i obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych oraz używanych w górnictwie

Możliwości zatrudnienia

 • Kopalnie podziemne, odkrywkowe
 • Firmy wydobywające ropę naftową i gaz ziemny, zajmujące się poszukiwaniem złóż kopalin

Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC)
 • Tworzenie programów dla różnych obrabiarek CNC
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Obsługa robotów przemysłowych
 • Umiejętność diagnozowania i serwisowania obrabiarek CNC

Możliwości zatrudnienia

 • Przemysł lotniczy, przemysł samochodowy
 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące oraz serwisujące nowoczesne urządzenia, takie jak roboty przemysłowe i obrabiarki sterowane numerycznie

Mechanika lotnicza

Wiedza i umiejętności

 • Uprawnienia do uzyskania licencji Mechanika Lotniczego kategorii B1.2 zgodnie z przepisami Part-66
 • Zdobycie praktyki niezbędnej do uzyskania licencji B1.2
 • Umiejętności z zakresu obsługi , znajomości i napraw statku powietrznego
 • Wiedza z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu, rodzajów statków powietrznych elementów konstrukcyjnych statków powietrznych, budowy zespołów, instalacji i wyposażenia oraz napędów statków powietrznych

Możliwości zatrudnienia

 • Nabyte przez studenta uprawnienia spełniają międzynarodowe standardy dotyczące wyszkolenia, określone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA, a więc pozwalają na natychmiastowe podjęcie pracy w lotnictwie

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika lotnicza

czytaj dalej

Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy

czytaj dalej

Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy

czytaj dalej

Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy

czytaj dalej

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

czytaj dalej

Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie

czytaj dalej

Automatyka i robotyka przemysłowa

czytaj dalej