Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność: Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz ma zapewnione szkolenie do uzyskani licencji pilota zawodowego. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur oraz planowania operacji lotniczych.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają również wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PANS w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Studia w zakresie pilotażu śmigłowcowego, realizowane w tak szerokim zakresie w PANS w Chełmie, w pełni przygotowują do podjęcia pracy jako pilot w lotnictwie cywilnym jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.