Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność: Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur, planowania lotu.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PANS w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów.

Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.

Studia na specjalizacji pilotaż samolotowy w PANS w Chełmie w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach pilotów.

W ramach specjalizacji pilotaż samolotowy, studenci przechodzą program szkolenia teoretycznego do licencji zawodowej, który realizowany jest w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO.

Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie w zakresie pilotażu samolotów, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych. W ramach szkolenia praktycznego do licencji zawodowej, zdobywają nalot rzędu 200 godzin, który jest finansowany ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.