Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalizacja: Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy Tytuł zawodowy: inżynier

studia 4 letnie
stacjonarne

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym, obowiązujących procedur oraz planowania przebiegu lotu.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie).

PANS w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej.

Celem odbywania studiów na specjalizacji Dyspozytor lotniczy jest nabycie przez studentów kompetencji wymaganych do uzyskania licencji FDL, która umożliwia podjęcie pracy w charakterze Dyspozytora lotniczego w lotnictwie cywilnym, stanowi  bardzo ważny element w procesie przygotowania i bezpiecznego wykonania lotów.

W ramach specjalizacji Dyspozytor lotniczy, studenci przechodzą program szkolenia do licencji FDL, obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, które są  realizowane w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Dyspozytorów Lotniczych CTO, będący w strukturze PANS w Chełmie. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO.

Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie praktyczne obejmujące dyżury na stanowisku dyspozytora lotniczego, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych, odbywane u przewoźnika lotniczego z którym Uczelnia ma podpisaną stosowną umowę. Cały proces wyszkolenia lotniczego, finansowany jest ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.