Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność: Mechanika lotnicza (tylko studia stacjonarne) Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne

Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest on przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym, oraz ośrodkach obsługi technicznej. Studenci specjalności mechanika lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, struktur, systemów i wyposażenia samolotu . Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych, oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia. Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie.

Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy zdobywa praktykę niezbędną do uzyskania licencji B1.2 w certyfikowanych organizacjach obsługowych . Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych.

Uczelnia posiada własną bazę obsługową oraz środowisko symulowane gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów studenci zdobywają umiejętności z zakresu obsługi statku powietrznego.

Studia na specjalizacji mechanika lotnicza w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że większa część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowisku Mechanik Lotniczy.