Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Resocjalizacja z interwencją kryzysową Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Resocjalizacja jest wyposażony w szeroką wiedzę na temat przyczyn, form i objawów nieprzystosowania społecznego, zna modele postępowania resocjalizacyjnego i instytucje, w których są one realizowane. Dysponuje wiedzą na temat przestępczości oraz jej sprawców i ofiar. Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań-norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Dysponuje poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania osób nieprzystosowanych społecznie, potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie środki, metody i techniki do realizacji zadań z zakresu resocjalizacji. Jest wyposażony w umiejętności umożliwiające profesjonalne wykonywanie obowiązków pedagoga w placówce resocjalizacyjnej. Potrafi wykorzystywać psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki dla osiągnięcia określonych celów resocjalizacji, a także projektować plan własnego rozwoju naukowego.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany (również dzięki praktykom zawodowym) do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Uzyskuje przygotowanie do pracy w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto, po dodatkowym resortowym przeszkoleniu, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji.