Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika środowiskowa i praca z rodziną Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Pedagogika środowiskowa i praca z rodziną  jest przygotowany zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy w różnych jednostkach i instytucjach pomocy społecznej, w tym: ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, ośrodkach wspierania rodziny, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych, ośrodkach dla uchodźców, ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, sanatoriach oraz do pełnienia roli asystenta rodziny, współpracy z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania rodziny oraz budowania programów na rzecz środowiska lokalnego i rodziny.