Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Elektrotechnika Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza i umiejętności z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych
 • Umiejętność projektowania i analizowania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury technicznej i pomiarowej
 • Umiejętność obsługi urządzeń mechatronicznych, m.in. robotów przemysłowych, mechatroniki pojazdowej, obrabiarek CNC oraz sterowników PLC
 • Wiedza i umiejętność pracy w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, m.in: AutoCAD, Inventor, MATLAB, Solid Edge, FEMM, EAGLE, WSCAD, LabVIEW, itd.
 • Wiedza z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w szeroko rozumianej branży technicznej
 • Wiedza z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektami, prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych
 • Możliwość nabycia uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

Możliwości zatrudnienia

 • Firmy zatrudniające inżynierów branży elektrotechnicznej, w tym w lektroenergetyce, elektronice, szeroko rozumianej automatyce oraz mechatronice
 • Firmy zatrudniające menedżerów zarządzających zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, elektronicznej lub mechatronicznej
 • Firmy zatrudniające specjalistów obsługi robotów przemysłowych, mechatroniki pojazdowej, obrabiarek CNC oraz sterowników PLC

Elektrotechnika

Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne

czytaj dalej

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

czytaj dalej

Inżynieria pojazdów elektrycznych

czytaj dalej

Inżynieria elektryczna lotnisk

czytaj dalej