Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Specjalność: Inżynieria elektryczna lotnisk Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Inżynieria elektryczna lotnisk zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technologii i zagadnień dotyczących lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inżynierii elektrycznej oraz instalacji systemów i  zespołów zasilających w obiektach portów lotniczych i lotnisk.

Absolwent zdobywa wiedzę na temat zintegrowanych systemów lotnisk takich jak instalacje oświetleniowe, systemy monitoringu oraz potrafi je obsługiwać, posiada również wiedzę na temat bezpieczeństwa lotnisk.

Istotnym dodatkiem do zdobytej wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii oraz bezpieczeństwo informacyjne. Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole oraz praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dokumentacji statków powietrznych. Wiedzę przekażą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobytym pod nadzorem ULC oraz EASA.

Absolwent specjalności Inżynieria elektryczna lotnisk dzięki bardzo dobremu przygotowaniu jest gotowy do podjęcia zatrudnienia w charakterze specjalisty sektora technicznego branży lotniczej oraz w lotniskach, portach lotniczych i w innych komórkach administracji rządowej i samorządowej.

Szczegóły i procedura rekrutacji