Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w nowoczesnym przemyśle elektromaszynowym, szeroko rozumianej automatyce, elektronice i elektroenergetyce, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe.

Podczas studiów studenci uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na nowoczesnej elektronice, elektroenergetyce, inżynierii komputerowej, informatyce, technice mikroprocesorowej, automatyce, maszynach i napędach elektrycznych, metrologii, elementach telekomunikacji oraz na wielu innych dziedzinach współczesnej technologii.

Absolwent specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej posiada wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych.