Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności (w zależności od wybranej specjalności) – studia I stopnia

 • Wiedza z zakresu nauk społecznych niezbędna do rozumienia szerokiego kontekstu procesów opieki, wychowania i kształcenia w środowisku naturalnym i placówce
 • Umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb wychowanka i jego rodziny
 • Umiejętność planowania, realizacji i ewaluacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wobec wychowanka i jego rodziny
 • Umiejętności organizacyjne i metodyczne dotyczące różnych form aktywności uczniów w środowisku szkolnym
 • Wiedza z zakresu metod i innowacyjnych technik arteterapeutycznych w pracy z uczniami, w tym z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym
 • Umiejętności organizacji i zarządzania projektami edukacyjno-kulturowymi oraz aktywizacji społeczno-kulturowej społeczności lokalnej

Możliwość zatrudnienia (w zależności od wybranej specjalności):

 • Pedagog/wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Pedagog w placówkach oświatowych na stanowisku pedagog szkolny lub nauczyciel świetlicy szkolnej, pedagog w poradniach psychologiczno–pedagogicznych
 • Wychowawca w warsztatach terapii zajęciowej
 • Pedagog w ośrodkach adopcyjno–opiekuńczych, w domach dziecka
 • Pedagog w centrum pomocy rodzinie, w placówkach typu socjalizacyjnego lub interwencyjnego, w pogotowiu opiekuńczym
 • Pedagog w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej
 • Wychowawca w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, w ogniskach wychowawczych
 • Lokalne ośrodki i centra kultury, muzea i galerie, agencje eventowe, media i agencje artystyczne
 • Fundacje i organizacje ukierunkowane na działalność edukacyjno-kulturalną w środowisku lokalnym
 • Struktury administracji publicznej, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia

Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

czytaj dalej

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

czytaj dalej

Pedagogika szkolna z elementami arteterapii

czytaj dalej

Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów

czytaj dalej